Izrada web stranica

Svakom projektu pristupa se individualno. Analiziraju se potrebe i namjena web stranice. [...]